Nyt tarvitaan ratkaisuja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi

Kirjoituksia

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää tiistaina valmistuneessa mietinnössään hylättäväksi kansalaisaloitetta työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi. Puoluerajat ylittävä parlamentaarinen konsensus näyttäisi syntyneen siitä, että palkkatasoindeksiin ei kosketa.

Valiokunnan antama mietintö kansalaisaloitteesta on monella tapaa vastuullinen. Palkkatasoindeksiin siirtyminen olisi merkinnyt ennen kaikkea eläkemenojen hallitsematonta kasvua. Nyt eläkejärjestelmän kestävyys ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen turvataan.

Hallituspuolueiden ehdoilla valiokunnassa kirjoitettu mietintö ei kuitenkaan ole kaikilta osin tyydyttävä. Tästä syystä sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat jättivät mietintöön oman perustellun vastalauseensa.

Vastalauseessa nostetaan valiokunnan mietintöä vahvemmin esiin huoli pienituloisten eläkeläisten asemasta ja toimeentulosta. Pelkkien puheiden ja lupausten sijaan sosialidemokraatit edellyttävät, että eläkeläisköyhyyden ongelmaan ryhdytään etsimään konkreettisia ratkaisuja laajalla rintamalla.

SDP esittää hallitukselle yhteistyötä eläkeläisköyhyyteen puuttumiseksi. Avauksen keskiössä on pyrkimys yhteisen toimenpideohjelman laatimisesta eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Hallituksen valmisteluta ohjelman suuntaviivat pääsisi eduskunta käymään siitä perinpohjaista keskustelua.

Meidän sosialidemokraattien yhteistyötarjouksessa eläkeläisten toimeentulon ongelmiin etsittäisiin ratkaisuja juuri ikäihmisten verotusta kehittämällä, tukiin ja palveluihin panostamalla, lääkemaksuihin puuttumalla sekä korottamalla pienempiä eläkkeitä.

Kansalaisaloite taitetun indeksin kumoamisesta on nostanut yhteiskunnalliseen keskusteluun perustellun huolen eläkeläisten toimeentulosta. Tätä huolta hallituksella ja eduskunnalla ei ole varaa jättää kuuntelematta. Nyt on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten aseman parantamiseksi. Siihen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden henkikin meitä velvoittaa.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)