Hyvinvoiva Lohja

Kirjoituksia

Syksyllä 2016 Lohjan markkinointipäällikkö esitti toimeksiannon Laurea-ammattikorkeakoulun
yrityslabralle ajatuksena kerätä kehittämisideoita Lohjan markkinointiin. Haasteeseen tarttui
Markus Bergman, joka teki opinnäytetyönsä aiheesta ”Laurean henkilöstön ja opiskelijoiden
mielikuvat Lohjan kaupungista pääkaupunkiseudulla”. Opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2017
sopivasti uuden valtuustokauden alkuun.

Opinnäytetyön mukaan mielikuvat Lohjasta olivat melko neutraaleja kuten ”maalaisuus”,
”pikkukylä”, ”luonto”, ”kesä”, ”iso paikka”, ”tavallinen” ja osin jopa negatiivisia kuten ”tylsä”,
”ruma pikkukaupunki”, ”huono-osaisuus”. Kuten opinnäytetyössäkin mainitaan, nämä mielikuvat
eivät varmaankaan ole Lohjan kaupungin toiveiden tai imagotyön mukaisia. Positiivista
julkisuuskuvaa Lohja sai marraskuussa 2016, kun Lohjan Meemikatu ja Emojikatu nousivat
kansainväliseksi uutiseksi. Positiivista mielikuvaa Lohjasta asuinalueena tulee kehittää aktiivisesti.
Tähän onkin nyt oiva mahdollisuus, kun saamme asuntomessut Lohjalle vuonna 2021. Mielikuvat
terveellisestä rakentamisesta ja terveistä asunnoista voisivat olla tällä hetkellä vetovoimaisuutta
lisääviä tekijöitä. Lohja, kuten moni muukin kaupunki on kamppaillut julkisten rakennusten
sisäilmaongelmien kanssa. Mitään yksiselitteistä ja halpaa ratkaisua ongelmaan ei ole, mutta sillä on
merkitystä, millaisia keinoja käytämme, jotta tämänkaltaisia ongelmia ei enää tulevaisuudessa olisi.
Asuntomessujen teemaksi on valikoitunut yhteisöllisyys. Voisimmeko ottaa oppia vaikka
Pudasjärveltä, missä toimii maailman suurin hirsikoulu ratkaisuna opettajia ja oppilaita vuosia
piinanneisiin sisäilmaongelmiin. Koulussa toimii yhdessä alakoulu, yläkoulu ja lukio.
Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Vai perustaisimmeko terveen asumisen palveluasumisyksikön
tavallisen asumisen pihapiiriin. Yhteisöllisyyttä sekin. Entä, jos ottaisimme mallia Keuruun
ekokylästä, kun kerran olemme sitoutuneet hiilineutraali kunta -hankkeeseen. Ekokylässäkin voisi
olla monenlaisia asumisratkaisuja, yhteiset sähköautot latauspisteineen jne. Erilaisen asumisen
ratkaisuja voisi hyvin kartoittaa myös Lohjan reuna-alueilta. Asuntomessujen myötä meillä on
näytön paikka hoitaa homma kotiin. Tekemällä ahkerasti töitä Lohjalaisten hyvinvoinnin eteen,
muuttuvat myös mielikuvat Lohjasta positiivisimmiksi.

Jaana Silander