Eriarvoisuuden torjumista ei pidä ulkoistaa seuraavalle hallitukselle

Kirjoituksia

Kirjoitus on ilmestynyt Demokraatin Opposition ääni -palstalla 12. huhtikuuta 2018.

Professori Juho Saaren johtaman eriarvoisuutta pohtineen työryhmän loppuraportti jatkoi tärkeää keskustelua suomalaisten välisestä eriarvoisuudesta. Pääministerin asettaman työryhmän toimeksiantona oli etsiä uusia avauksia, joilla yhteiskunnassa voimistuvaan eriarvoistumiskehitykseen voitaisiin puuttua.

SDP julkisti samalla myös kymmenen omaa uudistustaan eriarvoisuuden torjumiseksi. Muun muassa toisen asteen maksuttomuuden ja perhevapaauudistuksen toteuttamalla sekä varhaiskasvatukseen panostamalla puolue pyrkisi vähentämään köyhyyttä ja vahvistamaan yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Eriarvoisuudesta käytävän tarpeellisen keskustelun suurin riski on siinä, jos käytetyt puheenvuorot ja tehdyt avaukset eivät johda toimenpiteisiin, vaan jäävät ainoastaan sanahelinäksi. Valitettavasti näin on nyt käymässä professori Saaren työryhmän esityksille, joiden toteuttamiseen nykyinen hallitus ei ole ryhtymässä enää tällä vaalikaudella.

Päätösten tekeminen eriarvoisuuden vähentämiseksi sysätään siten seuraavalle hallitukselle. Näin annetaan tapahtua siitä huolimatta, että tekoja eriarvoisuuden torjumiseksi tarvitaan ripeästi. Hallitus ei voi seisoa tämän asian osalta tumput suorana kokonaista vuotta!

Nyt on hallituspuolueiden aika näyttää, ovatko he aidosti huolissaan eriavoistumisesta ja valmiita ryhtymään sanoista tekoihin yhteiskunnan eheyden ja ihmisten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Hallitus pääsisi nopeasti alkuun tässä työssä tekemällä korjausliikkeen omaan politiikkaansa. Tällä vaalikaudella toteutetut leikkaukset palveluihin ja etuuksiin eivät kestä kriittistä tarkastelua suhteessa päätösten eriarvoistaviin vaikutuksiin. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on jo vuosi sitten arvioinut, että hallituksen talouspolitiikasta hyötyvät vähiten juuri kaikkein pienituloisimmat.

Hallituksen tulisi ottaa itseään niskasta kiinni ja saattaa aihe eduskunnan käsiteltäväksi pääministerin tiedonnanon avulla. Näin parlamentaarisesti kaikki eduskuntapuolueet pääsisivät käymään keskustelua ja tarjoamaan vaihtoehtonsa niistä välttämättömistä toimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä eriarvoistumisen torjumiseksi.

Joona Räsänen
Kansanedustaja (sd.)