Valtuustopuhe Lohjan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta

Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, hyvä yleisö,

Meillä on tänään täällä valtuustossa yhtenä tehtävänä Lohjan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vahvistaminen. Lain mukaan kuntien on tehtävä kotouttamisohjelma. Lohja täyttää tässä velvollisuutensa, toisin kun moni kunta Suomessa.

Lohjan kotouttamisohjelma on laaja ja hyvin laadittu. Se antaa yleistä tietoa maahanmuuttajien asioista, mutta myös tärkeää tietoa Lohjan eri järjestöjen ja tekijöiden toiminnasta maahanmuuttajien parissa. Kiitos selkeästä tekstistä ja kiitos kaikille lohjalaisille toimijoille tärkeästä kotouttamistyöstä!

Vaikka Lohjan kotouttamisohjelma on pitkä ja perusteellinen, ohjelmasta kuitenkin puuttuu eräitä tärkeitä taloudellisia tietoja. Selkeät kustannustiedot selventäisivät avoimesti lukijoille, mistä kotouttamisohjelmassa konkreettisesti puhutaan. Taloudellinen panostus maahanmuuttajien kotouttamiseen on sijoitus tulevaisuuteen. Tieto vähentää ennakkoluuloja ja pelon lietsontaa.

Toinen asia, joka kotouttamisohjelmasta puuttuu, on maahanmuuttajien panos kotouttamisohjelman valmisteluun. Maahanmuuttajia ei ole laajalti osallistutettu ohjelman tekoon. Syyksi tähän olen kuullut sen, että Lohjalla ei ole maahanmuuttajia edustavia järjestöjä ja että siksi maahanmuuttajia ei olla voitu kuulla oman asiansa edustajina. Tietävästi Lohjan monitoimikeskukseltakaan ei ole pyydetty lausuntoja. Vaikka monitoimikeskus ei olekaan maahanmuuttajia edustava järjestö, monitoimikeskuksessa on tietoa ja kokemusta maahanmuuttajien asioista. Tämän lisäksi maahanmuuttajia pitää kannustaa järjestäytymään ja osallistumaan yhdenvertaisina lohjalaisina, jotta heidän mielipiteensä omista asioista kuultaisiin. Hyvä kotouttaminen ei synny ilman maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista. Kiitos valtuustoryhmälleni, että maahanmuuttajana pääsen puhumaan arvoisalle valtuustolle ja lohjalaisille. Se, että seison tänään tässä puhumassa, on merkki siitä, että lohjalaiset arvostavat moninaisuutta, kansainvälisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Lohjan kotouttamisohjelma tosin ei kovin hyvin huomioi moninaisuutta maahanmuuttajien välillä. Tämä on minusta ohjelman kolmas puute. Maahanmuuttajia on monenlaisia, eivätkä kaikki maahanmuuttajat ole kotouttamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden piirissä. Menestyvien maahanmuuttajien kokemusten ja potentiaalin hyödyntäminen vaikkapa kotouttamistöissä on heikkoa, ei vain Lohjalla vaan koko Suomessa.

Arvoisa puheenjohtaja, Lohjan sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on sitä mieltä, että maahanmuuttajien kotouttamisohjelma osoittaa, että Lohjalla on tahtoa ja kykyä tarttua maahanmuuttohaasteeseen. Lohja vastaa kotouttamishaasteeseen miettimällä, suunnittelemalla ja tekemällä ennakkoluulottomasti. Mainitsemani kotouttamisohjelman puutteet on kuitenkin syytä korjata, kun ohjelmaa seuraavan kerran saatetaan ajan tasalle.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta

Ana María Gutiérrez Sorainen