SDP:n kunnallisjärjestön säännöt

SDP:n kunnallispoliittinen ohjesäänto

SDP puolueosaston säännöt

Suostumus luottamustoimeen

Puolueverovaltakirja kaupungille

Puoluevarovaltakirja (ylikunnalliset)

Jäsenilmoitus