SDP:n valtuustoryhmä, Voihan vanhuus!, L-U 28.3.2020

Kirjoituksia

Voihan vanhuus!

Parhaamme teimme, muttei se vielä riittänyt. Työ jatkuu!

Lohjalla ainoa kasvava väestöryhmä on yli 75 vuotiaat. Tässä ikäryhmässä erilaisten palveluiden tarve on lisääntynyt ja erilaisia tuettuja asumisen palveluita tarvitaan. Nykytilanteessa joudutaan yhä enenevässä määrin turvautumaan yksityisiin palveluntuottajiin, mikä on ratkaisuna kallis ja tuo haasteen mm. laadun valvontaan.

Esitimme kaupunginvaltuustossa, että ikääntyneiden palveluasumisen suunnittelu olisi aloitettu. Paikka olisi ollut nykyisten Kultakotien, Kultakartanon ja Keskustan terveysaseman kupeessa. Hävisimme äänestyksessä oikeistolle. Suunnittelua ei aloiteta. Toki tämä on poliittinen linja- ja valintakysymys. Mutta tilanne on ikävä, sillä meidän tulisi kyetä tekemään kauaskantoisia päätöksiä. Toivottavasti kukaan ei enää halaja alueelle nk. kovan rahan asuntoja kuitenkaan.

Kaupunginvaltuusto on vuosi sitten päättänyt Pentinkulman tehostetun palveluasumisen lakkauttamisesta, osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Rakennus on sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan toistaiseksi käyttää, mutta toiminnallisesti se ei enää vastaa laadukkaan ja turvallisen hoidon edellytyksiä. Asia ilmenee tehdystä tarveselvityksestä yksityiskohtaisesti.

Valtuusto on aiemmin päättänyt, että kuluvan vuoden aikana tehdään suunnitelma, miten Pentinkulman asiakaspaikat korvataan omana tuotantona. Nyt hylätty palveluasumisen suunnittelu olisi tuonut tähän ratkaisun. Nyt joudumme odottamaan muuta ratkaisua.

Olisimme siis halunneet paitsi turvata kaikki nykyiset hoito- ja hoivapaikat Lohjalla, myös aloittaa lisärakentamisen suunnittelun. Esitimme, että alueen suunnittelu olisi aloitettu siten, kuin toimielimissä on aiemmin linjattu ja päätetty. Tavoitteena, että alueella on jatkossakin eri tasoisia palveluasuntoja ja ikääntyneiden tehostetun palvelun asumiseen suunniteltuja tiloja sekä muita palveluasumista tukevia tiloja ja palveluita. Siitä olisi saatu geriatrian kampus, keskustan palveluiden läheisyyteen.

Olemme sitä mieltä, että keskittämällä palveluasumista ja tätä tukevaa toimintaa, pystytään toiminnan tehokkuutta lisäämään, asukkaiden viihtyvyyttä ja palvelutasoa parantamaan ja sitä kautta tuomaan myös kaupungille taloudellisia etuja. Alueen sijainti on oiva keskustan muiden palveluiden tuntumassa. Nämä tukevat toisiaan. Näin saavutetaan myös taloudellisesti paras tulos.

On ajateltava myös henkilökuntaa ja saatavuutta. Alan henkilöstöstä alkaa jo nyt olla kova kilpailu. Henkilökunta ansaitsee asialliset, ergonomiset ja hyvät työskentelytilat. Uskomme tämän helpottavan myös henkilöstön saatavuutta Lohjalla.

Ikääntyneelle ihmiselle on ensiarvoisen tärkeää, että hänellä on tuttu ja turvallinen ympäristö hoitajineen. Erilaisten sairauksien hallinta edellyttää, että arki on tasaista ja turvallista, arjessa elämistä ja olemista.

Esitimme, että Pentinkulman purkusuunnitelmista luovutaan siihen saakka kunnes alueen suunnittelu on saatu hyvälle alulle ja nykyisille pentinkulmalaisille on uudisrakentamisen myötä saatu tilat. Esitimme, että suunnittelua kiirehditään ja otetaan huomioon mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tuettuja asumisen palveluita tarvitsevat väestöryhmät. Tämä esitys hylättiin! Vaihtoehtona ei saa olla ajautuminen kalliiden hoitopaikkojen ostamiseen.

Työn on jatkuttava, pitäkää itsestänne ja läheisistänne huolta!

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta

Taina Lackman, SDP, Lohja