Lohjan demareiden vaaliohjelma on julkaistu, katso alla. Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017

Vaalipäällikön yhteystiedot

Vaalipäällikkö
Kirsi Oksanen
oksanen.kirsi@suomi24.fi
050 577 2968

Varavaalipäällikkö
Leena Levonperä
leena.levonpera@gmail.com
040 559 0999

Vaaliohjelma

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA – RAKENNETAAN LOHJAA YHDESSÄ

  1. Uudistuva Lohja – seudullinen suurkunta

Haluamme, että Lohjalla on innostava ilmapiiri, joka tukee asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen arjen sujuvuutta ja mahdollistaa heidän menestymisensä. Suhtaudumme avoimin mielin tulevaan ja hyödynnämme uusia toimintatapoja rohkeasti kaupungin toiminnassa. Vauhditamme elinvoimaa tukevia hankkeita, parannamme Lohjan mainetta yrittäjäystävällisenä paikkakuntana ja edistämme junaratahanketta. Toimiva joukkoliikenne tukee alueiden tasa-arvoa. Varmistamme lohjalaisten äänen kuuluvuuden kuntarajojemme ulkopuolella, rakentavassa yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

  1. Vuorovaikutteinen ja inhimillinen päätöksenteko

Rakennamme Lohjaa yhdessä ja sitoudumme päätöksenteossa toimimaan hyvässä yhteistyössä yli ryhmärajojen etsien enemmän yhdistäviä, kuin erottavia tekijöitä. Poliittisten irtopisteiden keräämisen sijaan keskitymme yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen. Painotamme päätöksenteossa inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kehitämme asiakasraatien ja lähidemokratian toimivuutta sekä varmistamme asukkaan mielipiteen kuuluvuuden.

  1. Inhimillisyyttä ja turvaa

Turvaamme saumattomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnalla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakuntien vastuulle. Varmistamme hoivan ja hoidon laadun toteutumisen riittävällä määrällä hoitajia. Asiakasmaksut eivät saa estää tarvittavan hoidon saantia. Julkisia palveluita ei tule yhtiöittää pakolla.

  1. Varhaiskasvatus ja koulutus tulevaisuutemme valttina

Panostamme lapsiin ja nuoriin. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus emmekä vaaranna sen toteutumista korkeilla maksuilla tai ylisuurilla ryhmillä. Kavennamme koulujen välisiä eroja ja huolehdimme, että jokaiselle oppilaalle annetaan hänen tarvitsemansa tuki. Ilman tasa-arvoista koulutusta ei ole tasa-arvoista Lohjaa. Jokaisen nuoren tulee saada opiskelupaikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Luksian ja Laurean toiminta on turvattava.

  1. Terveellinen ja turvallinen ympäristö

Pidämme huolta ympäristöstämme. Kaavoituksella mahdollistamme sekä monimuotoisen asumisen ja yrittämisen että upean luontomme säilymisen koko Lohjan alueella. Kehitämme mm. Aurlahden alueesta kaikkia kaupunkilaisia palvelevan virkistys- ja tapahtuma-alueen. Hyödynnämme kiertotaloutta kaupungin toiminnassa, edistämme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Terveelliset kaupungin toimitilat ovat perusedellytys. Lisäämme arjen turvallisuutta ja asuinalueiden viihtyvyyttä.

  1. Liikunta ja kulttuuri voimavarana

Panostamme liikuntaan ja kulttuuriin. Ne tuovat iloa sekä edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Lohjalla tulee olla kaikille mahdollisuus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan. Hyödynnämme julkisia tiloja tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Toteutamme elinvoimaa lisäävät liikuntahankkeet ja mahdollistamme eri kulttuuritapahtumien toteutumisen.

  1. Talous kestävällä pohjalla

Hoidamme Lohjan taloutta vastuullisesti ja vaalimme oikeudenmukaisuutta päätöksenteossa. Hillitsemme käyttötalouden kustannusten nousupainetta rakenteellisilla uudistuksilla. Huolehdimme, että Lohja on reilu työnantaja, emmekä hae pikavoittoja henkilöstön kustannuksella. Priorisoimme koulutukseen ja kaupungin elinvoimaan liittyviä investointeja. Sitoudumme pitämään kunnallisverotuksen kilpailukykyisellä tasolla.

Ehdokkaat

Katso tästä ehdokkaiden kasvogalleria

2 Ahlfors, Tuisku, tradenomi AMK, Routio (sit.)
3 Aho, Jarmo, tuotanto- ja logistiikkajohtaja, Lempola
4 Erolahti, Anni, palveluvastaava, Ojamo
5 Eräketo, Minna, työnsuunnittelija, Lohjan keskusta
6 Eskola, Mika, johtaja, Santoja
7 Forsström, Pirjo-Leena, opetusneuvos, TtM, Saukkola
8 Gutierrez Sorainen, Ana Maria, kieltenopettaja, YTM, Ikkala
9 Hautamäki, Simo, myyntipäällikkö, eläkeläinen, Osuniemi (sit.)
10 Heino, Jaakko, eläkeläinen, Sammatti
11 Ikola, Raimo, paperityöläinen, Maksjoki
12 Itänen, Riitta, lähikasvattaja, Myllylampi
13 Jalava, Janne, valtiotieteiden tohtori, kehitysjohtaja, Lohjan keskusta
14 Jokinen, Jarko, eläkeläinen, Maksjoki (sit.)
15 Järvinen, Minna, pääluottamusmies, Lohjan keskusta
16 Jääskeläinen, Lassi, datanomi, Lohjan keskusta
17 Kanniainen, Ville, mekaanikko, Sammatti
18 Kolehmainen, Janne, psyk. sairaanhoitaja, Saukkola
19 Kopra, Tapani, sähkömies, eläkeläinen, Jalassaari
20 Korpi, Harri, alikonemestari, Metsola
21 Kotkavirta, Raija, laitoshuoltaja, Virkkala
22 Kuusisto (Haapanen), Noora, viestintäkonsultti, Metsola
23 Laaksonen, Sanna, rakennusinsinööri AMK, Pulli
24 Lackman, Taina, KTM, VTK, Karjalohja
25 Lahti, Aila, toimistonhoitaja, eläkeläinen, Maksjoki
26 Laine, Maaret, psykologi, Nummentausta
27 Lepokallio, Miika, huoltosiivooja, Immula
28 Levonperä, Leena, eläkeläinen, Lohjan keskusta
29 Marjamäki, Hannu, paperitehdastyöntekijä, Vaanila
30 Mettomäki, Jari, IT-tukihenkilö, Gunnarla
31 Mäkinen, Lauri, linja-autonkuljettaja, Lohjan keskusta
32 Mälkki, Sami, teleasiantuntija, Perttilä
33 Niemimaa, Juha, ylikonstaapeli, Saukkola
34 Nurmi, Matti, rehtori, eläkeläinen, Saukkola
35 Omar, Raqiya, hoiva-avustajaopiskelija, Keski-Lohja (sit.)
36 Pajuharju, Rauli, komisario, HTM, Nummi
37 Palenius, Aslak, ammatillinen opettaja, Sammatti
38 Peippo, Jukka, varastonhoitaja, Perttilä
39 Penttinen, Tomi, myyjä, liiketalouden tradenomi AMK, Perttilä
40 Perenius, Päivi, EO-lehtori, KM, Muijala
41 Rauttola, Ari-Pekka, erityisasiantuntija, Gruotila (sit.)
42 Ristaniemi, Teija, johtava sosiaalityöntekijä, VTL, Ojamo
43 Räsänen, Joona, kansanedustaja, Lohjan keskusta
44 Saari, Leena, terveydenhoitaja, Lohjan keskusta
45 Saarinen, Markku, rehtori, evp., Ojamo
46 Sarin, Teuvo, apulaisosastopäällikkö, lakimies, Myllylampi
47 Savolainen, Laura, yrittäjä, valmentaja, Keski-Lohja
48 Selenius, Matti, autonasentaja, Sammatti
49 Seppälä, Riina, myyjä, Ojamo
50 Silander, Jaana, sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Pusula
51 Silfverberg, Jari, yrittäjä, Nummi
52 Sinervä, Hannu-Pekka, yrittäjä, fil.kand, Lohjan keskusta
53 Tukiainen, Matti, SAK:n johtaja, Moisio
54 Valkama, Timo, kansalaisyhdistyksen toiminnanjohtaja, Routio
55 Väre, Jari, kartoittaja, Lohjan keskusta
56 Ågren, Keijo, myyntipäällikkö, eläkeläinen, Perttilä