Toiminta

Toimintakauden painopisteitä:

teematapaamisia kaupunkilaisten, valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten sekä jäsenistön kesken tarkoituksena parantaa vaikutusmahdollisuuksia ja edistää vuorovaikutusta kunnallisessa päätöksenteossa

kunnallisjärjestön tiedottamista kehitetään eri muodoissa

demarit-torilla-tapahtumia jatketaan

100 vuotta sisällissodasta aiheen mukaisia teematilaisuuksia järjestetään itsenäisesti sekä muiden yhteistyötahojen kanssa

kuukausittain Politiikan Kulmapöytä-keskustelutilaisuuksia koskien erilaisia ajankohtaisia paikallisia/valtakunnallisia asioita

perinteinen vappu kulkueineen

osallistuminen sos.dem. piirin, Länsi-Uudenmaan demareiden ja muiden yhteistyöjärjestöjen toimintaan

vuoden 2018 presidentinvaalien kampanjointi

valmistaudutaan mahdollisiin Maakuntavaaleihin

seurakuntavaalit